Verkope

Ons oord is ’n lewensregbehuisingskema. Geen agentekommissie, oordrag- of prokureurskoste is betaalbaar nie. By beëindiging van lidmaatskap, word 80% van die verkoopprys aan u of u boedel terugbetaal. Die oord bepaal self jaarlikse prysverhogings en finale verkooppryse van eenhede om bekostigbare, markverwante pryse te verseker. Eenhede wissel in grootte van 28 tot 160m².

Kooppryse sluit die volgende in:

 • Prys bereken per vierkante meter van die betrokke wooneenheid (jongste tariewe by kantoor beskikbaar)
 • Verpligte lidmaatskap van die geregistreerde versorgingseenheid

Maandelikse heffing:

’n Maandelikse heffing word as volg saamgestel:

 • Basiese heffing soos bereken per vierkante meter van eenheid
 • Versorgingseenheidsheffing
 • Elektrisiteitsverbruik
 • Oorskryding van basiese waterverbruik
 • Middagetes

Die maandelikse heffing dek die volgende:

 • Sekuriteit 24 uur per dag
 • Basiese gesondheidsdienste 24 uur per dag
 • Munisipale belastings
 • Twee uur skoonmaakdiens per week
 • Versekering op die gebou (inwoners verseker self hul huisinhoud)
 • Instandhouding van die buitekant van die gebou
 • Sny van grasperk
 • Vullisverwydering
 • Basiese waterverbruik

Addisionele dienste aan inwoners, teen minimale koste:

 • Vervoerdiens na sakegebied elke Dinsdag en Donderdag
 • Voetsorg, bloeddruk- en suikertoetse, ens.
 • ’n Paniekknoppie wat 24 uur per dag aan die versorgingseenheid gekoppel is
 • Tuindiens
 • Washuisdiens
  
Copyright © 2019  ::  Oudtshoorn Retirement Village  •  Site by:  WebWorX